srebrny24.pl

Lifestyle Blog

Ubezpieczenie na wypadek choroby
Zdrowie

Ubezpieczenie na wypadek choroby – dlaczego warto je mieć?

Problemy zdrowotne są nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Poważne choroby, które często przychodzą nagle, potrafią zupełnie odmienić naszą codzienność, burząc dotychczasowy porządek. Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami chorób? Czym jest ubezpieczenie na wypadek choroby i dlaczego warto je posiadać?

Ubezpieczenie na wypadek choroby – co to takiego?

Ubezpieczenie na wypadek choroby, jak sama nazwa wskazuje, jest ubezpieczeniem mającym na celu ochronę przed negatywnymi następstwami niedyspozycji zdrowotnej. W ramach umowy ubezpieczeniowej podmiot ubezpieczeniowy zobowiązuje się do wypłacenia ubezpieczonemu określonego świadczenia w sytuacji, gdy dotknie go poważniejsza choroba. Ubezpieczony z kolei zobowiązuje się do regularnego opłacania składki ubezpieczeniowej.

Dlaczego tak ważne jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek choroby? Przede wszystkim dlatego, że każda choroba związana jest z ponoszeniem kosztów zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Niedyspozycji zdrowotnej towarzyszą m.in. brak możliwości wykonywania pracy oraz koszty pomocy lekarskiej, leków czy pobytu w szpitalu.

Publiczne ubezpieczenie chorobowe – czym się charakteryzuje?

Publiczne ubezpieczenie chorobowe jest jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych w Polsce, które stanowią istotny fundament polityki socjalnej państwa. Zgodnie z prawem, obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają pracownicy, osoby odbywające służbę zastępczą oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także spółdzielni kółek rolniczych. Składka na państwowe ubezpieczenie chorobowe może być również opłacana dobrowolnie przez inne grupy, np. osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Z środków odprowadzanych do ZUS na ubezpieczenie chorobowe wypłacane są:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek macierzyński,
  • świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przeznaczonym dla osób niezdolnych do wykonywania obowiązków pracowniczych ze względu na chorobę, a jego wysokość wynosi od 80 do 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek opiekuńczy ma na celu wsparcie osoby, która jest zmuszona zajmować się dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny. Ten rodzaj zasiłku wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Dla osoby, która urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko, państwo oferuje zasiłek macierzyński, który wynosi od 60 do 100% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku jednostek niezdolnych do wykonywania pracy, które już pobierały zasiłek chorobowy i mają możliwość powrotu do zdrowia dzięki dalszemu leczeniu, przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne w wysokości od 60 do 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

Prywatne ubezpieczenie chorobowe

Prywatne ubezpieczenie chorobowe jest rozwiązaniem, na które Polacy decydują się coraz chętniej. Dlaczego tak się dzieje? Dokonując wyboru prywatnego ubezpieczenia chorobowego, nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni i przymuszeni do czegokolwiek. Na rynku ubezpieczeniowym dostępna jest szeroka oferta różnorodnych ubezpieczeń, wśród których każdy może znaleźć coś odpowiadającego jego potrzebom. Publiczne ubezpieczenie chorobowe w wielu przypadkach okazuje się niewystarczające, a prywatne ubezpieczenie na wypadek choroby jest jego doskonałym uzupełnieniem.

Co można zyskać, posiadając takie ubezpieczenie? Przede wszystkim świadczenie pieniężne, które będzie adekwatne względem rodzaju schorzenia oraz poziomu jego zaawansowania. Firmy ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj znacznie wyższe kwoty świadczeń niż ZUS, pozwalające na podjęcie szybkich i skutecznych działań medycznych. Oprócz pomocy finansowej ubezpieczony może często liczyć na konsultacje w wysokiej klasy ośrodkach współpracujących z firmą ubezpieczeniową. Posiadanie ubezpieczenia na wypadek choroby jest szczególnie ważne, gdy nasza praca jest głównym źródłem utrzymania rodziny. Wypłacone w razie naszej niedyspozycji świadczenie umożliwi naszym najbliższym zachowanie dotychczasowego komfortu życia, bez konieczności brania pożyczek czy rezygnowania z udogodnień.